Príspevky

O fenoméne zvanom Lucifer

Skazené ovocie západnej demokracie

O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa

Nepríjemné výroky Krista

Existuje i smrť duchovného druhu!