Príspevky

Svet, ktorý si vybral ten horší diel! Tvrdé slová, adresované civilizácii materialistov!

Nepočujete? Burácajúci hlas posledného súdu už volá: DOSŤ!

Skazonosné zanedbávanie povinností v deň sviatočný!

Bezhraničné sebectvo a osobná uhlíková stopa

Ľudský tvor! Máš povinnosť budovať vzťah k svojmu Tvorcovi!