Príspevky

Koronavírus ako nástroj vyššej Moci! Kam nás tlačí?

Človeče! Nedaj sa šikanovať vlastnou mysľou! Poznaj sám seba a ovládni ju!

Vražedná tendencia zľahčovania problematiky posledného súdu

Zázrak! Ako dosiahnuť materializácie myšlienky?

Freddie Mercury! Poučme sa z jeho osudu!