Príspevky

Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

Otvorte oči Slováci! Protestovali ste za cudzie záujmy!

Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach! Poznajte, ako je vami manipulované!

O plánování budoucnosti až za hranice smrti

Spamätajte sa! Schyľuje sa k oranžovej revolúcii na Slovensku! Nedajte sa slaboducho zmanipulovať!

Fragment číslo 1.: Aká nás čaká budúcnosť?