Príspevky

Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!