Príspevky

Česko slovenský mravnostný konflikt

Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!

Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev

Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!