Príspevky

Úvaha o konci sveta!

O ľudskej nevšímavosti!

Aký je účel pohlavnej sily?

Oprávnenosť tvrdosti osudu!