Príspevky

Naša duša nie je nesmrteľná.

Viera veriacich už nepostačuje!

Vražda na kríži nebola spasením!

Jesť, alebo nejesť mäso?

Bol Kristus naozaj Mesiáš, Spasiteľ a Vykuiteľ?

Je Apokalypsa nevyhnutná?

O jednom nevšednom projekte v Čechách.

Súčasný šport – jedna veľká tragédia!

Bieda bohatých

Zachráňme svet

Diagnóza vnútorného stavu ľudstva: Mozgové zmrzačenie!

Čas posledných rozhodnutí

Záplavy! Kto je vinný?