Príspevky

Neplnohodnotné potraviny oslabujú ducha!

Výsostne praktické dôsledky dodržiavania mravnosti pre život

Niečo zásadného o Stvoriteľovi, určené ateistom

Koľko máme pozemských životov? Veľa, alebo len jeden jediný?