Príspevky

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!

Neuveriteľný omyl kresťanstva!

Skazené a cudzoložné pokolenie!