Príspevky

Hranice mezi svobodou a otroctvím

O prítomnosti, ktorá je minulosťou a o budúcnosti, ktorá sa stáva prítomnosťou

Ne duchařina, ale pravý duchovní vzestup!

Výnimočnosť súčasného života na zemi

Naslouchejme tichému volání! Jde se o všechno!

Čo musí nevyhnutne vedieť každý tvor vo stvorení? A prečo to musí vedieť?

Svetlo Ducha a vražedná slepota rozumového materializmu

O náraze všestranne upadajúceho ľudstva na múr Svetla

Tolerance a odolnost

Najvnútornejšie chcenie človeka je nedocenený základ všetkého

O lidské jedinečnosti

Obnovenie spojenia s vyššími svetmi je otázka prežitia!

Vize budoucnosti zcela otevřeně a bez obalu

Grál! Čo je to? Akú má funkciu? A prečo to treba vedieť?

Světlá bytost na prahu smrti

Útoky zla z myšlienkového sveta! Majme sa na pozore!