Príspevky

Koronavírus! Svetlo útočí!

Nepremárnime čas na zamyslenie, darovaný koronavírusom!

Prečo vyššia Moc vyháňa kresťanov na Veľkú Noc z chrámov?

Desať rán egyptských! Rana prvá: koronavírus!