Príspevky

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

Duše nešťastné, kde sa podejete? Svety sa rúcajú!

Tisícročná ríša mieru prichádza! Ale inak, než sa nazdávame!

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?