Príspevky

Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?

Žijeme v slobode, alebo v kapitalizme so socialistickou tvárou?

Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

Ako možno predvídať budúcnosť?