Príspevky

Nie vysťahovalectvu a práci v zahraničí – doplnenie

Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí

Lidé, dá se to! Dá se být lepšími!

Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie!

Pár slov o zmysle života

Ježišova smrť nebola plánovaná!