Príspevky

Láska k Pánovi povznáša! Láska k hmote ubíja!

Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista

Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva

Dva obrazy posledného súdu

O rozdiele v jednaní na Zemi a v kráľovstve nebeskom