Príspevky

Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU

Smrť Ježiša bola vraždou!

Je imigrácia odplata za ničenie iných národov?

Aj socializmus mal svoje dobré stránky