Príspevky

Násilie plodí násilie!

Skromnosť! Jediná možná cesta!

Čo nám chce povedať choroba?

Možné príčiny homosexuality 2