Príspevky

Judáš je nevinný!

Čo sa s nami deje po smrti?

Hmota! Známa i neznáma!

So smrťou Krista je to inak!

Pomoc pri strachu a depresii

Ozdravenie života na zemi

Čo je vlastne dobro?

Počúvajte krásnu hudbu

Odplata za smrť Krista!

Spravodlivosť a spravodlivosť! Pravda a pravda!

Kríza? Nerovnováha v dávaní a braní!

Tajomstvo ľudského mozgu

Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?