Príspevky

Úvaha o ľudskom stude

Ako bude zem očistená od zla?

Kritika ženského odívání

Životní potřeba svěcení svátečního dne!

Nepokoj duše

Ako správne kráčať životom?

Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!

Obmedzenosť človeka

Ako prežiť spojenie so Svetlom

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

Odhalenie tajomstva prvotného hriechu

Obhajoba zákona karmy

Ako to všetko funguje...