Príspevky

Každý si všetko odpyká!

Pošpinená krása

Zásadný omyl mystikov

Civilizácia egoistov

Čo je to duša?

Boj proti nemravnosti

Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

Radosť a bolesť – dve cesty nahor

Japonsko – skúška tajných zbraní USA?

Ovládanie ľudí cez devalváciu slova!

Zásadné vyjadrenie ku katastrofe v Japonsku