Príspevky

Prečo je ľudská smrť krutá?

O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!

Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!

Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!

Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?

Žijeme v slobode, alebo v kapitalizme so socialistickou tvárou?

Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

Ako možno predvídať budúcnosť?