Príspevky

Politika, zákony Stvoriteľa a očista zeme!

Zdvihnite hlavy hore! Svetlo Božie prichádza!

Kresťanská dogma o zmiernej obeti Krista je nesprávna!

Užitočné rady na cestu záhrobím i súčasnosťou

Genéza fašizmu, USA, Ukrajina a Posolstvo z najvyšších Výšin

Tvorové, katastrofálně ochuzení rozumem! Vzpamatujme se!

Sankcie nie sú tým, čím sú! Je to len ďalší podvod!

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

Stratení vo vymyslených svetoch! Neblúďme a nezablúďme!

Radostná mysl je náš přítel

Pozor! Hospodin nás vidí! 24 hodín denne!

Tvrdé označenie pravého vinníka prírodných katastrof