Príspevky

Naivná nostalgia za starými časmi, ktoré sa už nevrátia

Konšpirátori.sk

Kresťanstvo! Kacírske úvahy, alebo pravda?

Zopár zásadných úvah o modlitbe

Hledejte Království nebeské!

Duchovná lenivosť degraduje obyvateľstvo

O strážnych anjeloch a o vražednosti duchovnej nevedomosti

Porovnávanie, ako zákerne rozumová pasca temna

Pozor! Úder Svetla zničí všetky naše priania!

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

Duše nešťastné, kde sa podejete? Svety sa rúcajú!

Tisícročná ríša mieru prichádza! Ale inak, než sa nazdávame!

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?