Príspevky

Až ku koreňom všetkého zla...

Bezúčelnosť života

Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia

Miera zrady!

Iný a zvláštny pohľad na sexualitu

Aká je sila materialistického presvedčenia?

USA! Skrytá stratégia ovládania!

Nesprávne poňatie emancipácie

O fenoméne zvanom Lucifer

Skazené ovocie západnej demokracie

O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa

Nepríjemné výroky Krista

Existuje i smrť duchovného druhu!