Príspevky

Tragédia inštitucionalizovanej viery

Prázdne sebavedomie tela

Rozdiel medzi svetskou a univerzálnou spravodlivosťou

Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?

Tri stupne vnímania reality

Život ako v zlej telenovele

Naše životy sú predurčené!

Názor na voľnú lásku

Cesta k Pravde

Čo chýba sexuálnej výchove?

Existujú i ľudia bezduchí?

O otrokoch vlastného, malého „ja“

Uplatnenie Božích vlastníckych práv!