Príspevky

Kresťanstvo – nepochopenie utrpenia!

O ceste k Podstate

Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 2

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1

Kam vedú naše cesty po smrti?

Relativita hodnôt ľudských

Ako správne konať dobro?

Šírenie poplašnej správy!

Absurdity kresťanskej viery

Tajomstvo mlčania Stvoriteľa

Kristus nemal rád hriešnikov!