Príspevky

Hanbím sa, že som slúžil pre zločineckú organizáciu (NATO)

Aká je vševedúcnosť Božia?

Prečo nás viac priťahuje zlo?

Bez obalu o tom, čo sa deje …

Chcete mať ľahkú smrť?

Učme sa poznávať Božiu reč!

Ako dosiahnuť šťastie?

Spravodlivosť existuje!

Duchovné poučenie z komunálnych volieb

Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde

Úvaha o poslednom súde

Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy

Iba prázdne senzácie...