Príspevky

Smrť hmoty! Pripravme sa!

Sú evanjeliá naozaj Slovo Božie?

Škodlivosť hypnózy 2– duchovný pohľad

Škodlivé účinky hypnózy

Sebecké predpovede počasia

Malosť rozumu a veľkosť ducha

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!

Neuveriteľný omyl kresťanstva!

Skazené a cudzoložné pokolenie!