Príspevky

Duchovné posolstvo ruských matriošiek

Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!

Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia

Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu

O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa