Príspevky

O kľúčovom význame nenápadných vecí

Prevratný spôsob riešenia problémov! Neriešte ich!

Alkoholizmus a drogy ako náhrada duchovného rozmeru bytia

Cesta k prebudeniu zo sna materializmu

Viera už nestačí! Treba presvedčenie!

Štandardný kresťanský pohľad na pandémiu nezodpovedá realite!

Koronavírus! Je skutočne začiatkom konca?